MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

SILESIA SUPERIOR III

wirtualny album

Poufny raport (1 strona) Komisariatu Rad Ludowych w Sosnowcu z 5 września 1919 roku do Podkomisariatu dla Śląska w Poznaniu o przebiegu wizyty oficerów alianckich w Sosnowcu

(Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/24 Komisariat Rad Ludowych w Sosnowcu (dalej: KRL), sygn. 2, s. 28).

wirtualny album

Pismo Wydziału Aprowizacyjnego Komisariatu Rad Ludowych w Sosnowcu z 6 września 1919 roku do Filii Komisariatu tamże w sprawie zaopatrzenia w żywność uchodźców z Górnego Śląska

(AP Kat, KRL, sygn. 2, s. 13).

wirtualny album

Imienna karta uchodźcy z Górnego Śląska z kwotami zapomóg pieniężnych udzielonych w okresie od 27 lipca do 25 sierpnia 1919 roku.

(AP Kat, KRL, sygn. 25, s. 29)

wirtualny album

Raport Polskiego Komisariatu Plebiscytowego dla Górnego Śląska z 19 czerwca 1920 roku w sprawie antypolskiej postawy niemieckich nauczycieli

(AP Kat, zespół 12/15 Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu (dalej: P Kom Pleb), sygn. 121, s. 59).

wirtualny album

Ulotka Związku Górnoślązaków z marca 1921 roku głosząca separatystyczny program tej organizacji

(AP Kat, P Kom Pleb, sygn. 294, s. 17).

wirtualny album

„Dziennik Rozporządzeń Naczelnej Władzy na Górnym Śląsku” nr 2 z 12 maja 1921 roku

(AP Kat, P Kom Pleb, sygn. 291, s. 23).

wirtualny album

Ogłoszenie wydane 6 września 1920 roku przez Podkomisariat Niemieckiego Komisariatu Plebiscytowego w Pszczynie w sprawie plebiscytu .

(Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Pszczynie (dalej: AP Pszczyna), zespół 17/7 Plebiszitkommissariat für Deutschland Unterkommissariat Pless (dalej: Pleb Kom P), sygn. 5, s. 111)

wirtualny album

Pismo Podkomisariatu Niemieckiego Komisariatu Plebiscytowego w Pszczynie do centrali w Katowicach z 30 grudnia 1920 roku w sprawie zapotrzebowania na sprzęt mający służyć reemigrantom

(AP Pszczyna, Pleb Kom P), sygn. 17, s. 20).

wirtualny album

Okólnik Naczelnej Władzy na Górnym Śląsku w likwidacji z 3 sierpnia 1921 roku w sprawie zachowania tajemnicy służbowej

(AP Kat, zespół 12/16 Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku (dalej: NRL), sygn. 1, s. 5).

wirtualny album

Protokół z posiedzenia Naczelnej Rady Ludowej z 30 lipca 1921 roku

(AP Kat, NRL, sygn. 3, s. 1).

wirtualny album

Okólnik Zarządu Głównego Związku Powstańców Śląskich z 16 września 1935 roku polecający organizowanie manifestacji antyczeskich

(AP Kat, zespół 12/66 Związek Powstańców Śląskich, Katowice (dalej: Zw Powst Śl Kat), sygn. 3, s. 4).

wirtualny album

Okólnik Zarządu Głównego Związku Powstańców Śląskich z 2 września 1938 roku w sprawie udziału w wyborach do Sejmu RP

(AP Kat, Zw Powst Śl Kat, sygn. 3, s. 71).

wirtualny album

Dyplom do Krzyża na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi przyznanego ks. Józefowi Niedzieli 3 maja 1933 roku

(AP Kat, Zw Powst Śl Kat, sygn. 42, s. 170).

wirtualny album

Strona tytułowa „Księgi poległych w powstaniach śląskich 1919. 1920. 1921.”

(AP Kat, Zw Powst Śl Kat, sygn. 43, s. 1).

wirtualny album

Drukowane sprawozdanie roczne Organizacji Młodzieży Powstańczej za 1934 rok

(AP Kat, zespół 12/67 Oddziały Młodzieży Związku Powstańców Śląskich Województwa Śląskiego (dalej: OMZP Śl Woj. Śl), sygn. 3a, s. 1).

wirtualny album

Deklaracja członkowska Oddziałów Młodzieży Powstańczej z 1938 roku

(AP Kat, OMZP Śl Woj. Śl, sygn. 8, s. 4).

wirtualny album

Statut (1 strona) Klubu Powstańców w Katowicach z 1933 roku

(AP Kat, zespół 12/2146 Klub Powstańców w Katowicach (dalej: Klub Powst), sygn. 1, s. 4).

wirtualny album

Lista członków Klubu Powstańców w Katowicach z 1933 roku

(AP Kat, Klub Powst, sygn. 1, s. 19).

wirtualny album

Tekst przemówienia (1 strona) Jerzego Ziętka na konstytucyjnym zebraniu Związku Weteranów Powstań Śląskich w dniu 28 kwietnia 1945 roku

(AP Kat, zespół 12/273 Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny w Katowicach i jednostki podległe (dalej: ZWPŚl ZG Kat), sygn. 1, s. 1).

wirtualny album

Skład Komisji Organizacyjnej Związku Weteranów Powstań Śląskich z kwietnia 1945 roku

(AP Kat, ZWPŚl ZG Kat, sygn. 1, s. 28).