MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

 

8. Plac Wolności - Gen. Henri Le Rond i Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa  

Generał Henri Le Rond urodził się 9 października 1864 r. w Rouen we Francji. Po studiach w Szkole Przygotowawczej Artylerii i Inżynierii Wojskowej w Fontainebleau rozpoczął służbę wojskową. W wojsku zrobił szybką karierę. W kwietniu 1907 roku został oddelegowany na Daleki Wschód jako stażysta w armii japońskiej, a w 1911 roku wziął udział w wojnie w Afryce Północnej zdobywając doświadczenie frontowe.

W trakcie I wojny światowej wykazał się wyjątkową odwagą i za zasługi został odznaczony Krzyżem Komandorskim Legii Honorowej. Kiedy w czerwcu 1917 r. władze francuskie umożliwiły na swym terytorium organizację polskiego wojska – zwanego później Błękitną Armią – sam Le Rond pomagał w formowaniu pierwszych jednostek oraz ich transporcie na ziemie polskie.

Podczas konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Le Rond gorliwie dochodził polskich praw do Górnego Śląska. Niestety, mimo francuskiego poparcia nie udało się uniknąć plebiscytu w sprawie spornych ziem.

Przebieg głosowania miała nadzorować powołana w tym celu Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa, której Le Rond został przewodniczącym. Do zadań Komisji należało m.in. opracowanie regulaminu plebiscytu, który regulował sprawy związane z osobami uprawnionymi do głosowania, wyróżniał kategorie głosujących, określał listy wyborcze, a także wyznaczał kary za przestępstwa związane z łamaniem tych postanowień.

 

Więcej o związkach gen. Le Ronda z Opolem w podcaście:

Prof. Mariusz Patelski – Skąd generał Henri Le Rond wziął się na Śląsku?

http://www.youtube.com/watch?v=MWtZF8Pe-Tc

 

wirtualny album

Odezwa MKPR do mieszkańców Górnego Sląska, w sprawie plebiscytu z dnia 16.03.1921 r. [Archiwum Państwowe w Opolu sygn. 45/2/134]

wirtualny album

Instrukcja dla Pana Emanuela Kuhna, który jako reprezentant MKRP ma przybyć do Opola [Archiwum Państwowe w Opolu sygn. 45/46/67]

wirtualny album

Instrukcja dla Pana Emanuela Kuhna, który jako reprezentant MKRP ma przybyć do Opola [Archiwum Państwowe w Opolu sygn. 45/46/67]

wirtualny album

Paweł Rybczyk – uczestnik walk o Górę Św. Anny w trzecim powstaniu śląskim [Archiwum Państwowe w Opolu sygn. 45/2579/4098]