MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

PROPAGANDA PLEBISCYTOWA

Walka propagandowa w okresie plebiscytu

Plebiscyt na Górnym Śląsku został przeprowadzony dnia 21 marca 1921 roku. Miał zadecydować o przynależności państwowej spornego regionu zgodnie z wolą zamieszkującej go ludności.

Obie strony konfliktu terytorialnego wykorzystywały wszelkie dostępne środki oddziaływania propagandowego. Odwoływano się do argumentów historycznych, ekonomicznych, religijnych i emocjonalnych. Plakaty, ulotki, ogłoszenia i ilustracje prasowe, zachowane w różnej postaci w naszych zbiorach, świadczą dziś o napiętej atmosferze tamtych czasów.

Przedstawione skany pochodzą z następujących źródeł:

wirtualny album

Archiwum Państwowe w Opolu

sygn. 45/2692/64

wirtualny album

Archiwum Państwowe w Opolu

sygn. 45/2692/64

wirtualny album

Archiwum Państwowe w Opolu

sygn. 45/2692/64

wirtualny album

Archiwum Państwowe w Opolu

sygn. 45/2692/64

wirtualny album

„Górnoślązak”, nr 61 z 16.03.1921 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

„Górnoślązak”, nr 61 z 16.03.1921 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

„Górnoślązak”, nr 62 z 17.03.1921 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

„Górnoślązak”, nr 62 z 17.03.1921 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

„Górnoślązak”, nr 62 z 17.03.1921 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

„Górnoślązak”, nr 63 z 18.03.1921 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

„Górnoślązak”, nr 63 z 18.03.1921 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

„Górnoślązak”, nr 63 z 18.03.1921 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

„Górnoślązak”, nr 65 z 20.03.1921 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

„Górnoślązak”, nr 65 z 20.03.1921 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

„Oppelner Zeitung”, nr 6 z 9.01.1921 r.

Z zasobu bibliotecznego Archiwum Państwowego w Opolu

wirtualny album

„Oppelner Zeitung”, nr 25 z 1.02.1921 r.

Z zasobu bibliotecznego Archiwum Państwowego w Opolu

wirtualny album

„Oppelner Zeitung”, nr 31 z 8.02.1921 r.

Z zasobu bibliotecznego Archiwum Państwowego w Opolu

wirtualny album

„Oppelner Zeitung”, nr 32 z 9.02.1921 r.

Z zasobu bibliotecznego Archiwum Państwowego w Opolu

wirtualny album

„Oppelner Zeitung”, nr 36 z 13.02.1921 r.

Z zasobu bibliotecznego Archiwum Państwowego w Opolu

wirtualny album

„Oppelner Zeitung”, nr 37 z 15.02.1921 r.

Z zasobu bibliotecznego Archiwum Państwowego w Opolu

wirtualny album

„Oppelner Zeitung”, nr 39 z 24.02.1921 r.

Z zasobu bibliotecznego Archiwum Państwowego w Opolu

wirtualny album

„Oppelner Zeitung”, nr 40 z 25.02.1921 r.

Z zasobu bibliotecznego Archiwum Państwowego w Opolu

wirtualny album

„Oppelner Zeitung”, nr 41 z 26.02.1921 r.

Z zasobu bibliotecznego Archiwum Państwowego w Opolu

wirtualny album

„Oppelner Zeitung”, nr 43 z 1.03.1921 r.

Z zasobu bibliotecznego Archiwum Państwowego w Opolu

wirtualny album

„Oppelner Zeitung”, nr 47 z 5.03.1921 r.

Z zasobu bibliotecznego Archiwum Państwowego w Opolu

wirtualny album

„Oppelner Zeitung”, nr 48 z 6.03.1921 r.

Z zasobu bibliotecznego Archiwum Państwowego w Opolu