MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

 

17. Ul. Konsularna - Wojciech Poliwoda

Wojciech Poliwoda urodził się 13 kwietnia 1903 roku w Wójtowej Wsi. Przyszłą postawę Wojciecha ukształtowała matka, która uczyła dzieci czytać i śpiewać w języku polskim.
W ćwiczeniu poprawnej polszczyzny nieodzowna okazała się prasa, np. „Gazeta Opolska”
i „Nowiny Codzienne”. Autorytetem był ojciec, Franciszek, znany działacz polskich organizacji.  

Wojciech Poliwoda rozpoczął pracę zawodową w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 kwietnia 1920 roku, na stanowisku pomocnika biurowego. Jak sam wspomina: „stanowiło to dla mnie awans społeczny, o jakim nawet nie marzyłem”.

Funkcję konsula pełnił w tym czasie Daniel Kęszycki.
W wydziale konsularnym i paszportowym pracowali: wicekonsul Stanisław Ptaszycki, Józef Brzuska, Sylwester Grześkowiak, Ilza Bogusz, Wanda Bauerncówna, Jadwiga Fetkówna, Aniela Koraszewska, Stanisława Smolna i Helena Spachaczówna. Dział dyplomatyczny
z sekretarką Jadwigą Rapacką reprezentowany był przez nadzwyczajnego przedstawiciela rządu polskiego, księcia Czartoryskiego, oraz hr. Żółtowskiego i p. Jacynę. W referacie opieki i ochrony prawnej zatrudniony został Maksymilian Gajdziński, a dział handlowy prowadził
p. Bartoszewski.

Konsulat Generalny RP w Opolu zlikwidowany został w 1922 roku, po zaprzestaniu działalności Międzysojuszniczej Komisji. Powołana została wówczas placówka konsularna
w Bytomiu, do której częściowo przeniesiono personel z Opola, w tym także Wojciecha Poliwodę.

W 1924 roku po uzyskaniu obywatelstwa polskiego Poliwoda odbył służbę wojskową w 73 Pułku Piechoty w Katowicach. Wraz z wybuchem II wojny światowej dostał rozkaz ewakuacji z opolskiego Konsulatu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Po zakończeniu wojny w 1945 roku powrócił do Opola. Czynnie zaangażował się w działalność na rzecz opolskich instytucji pełniąc funkcję m.in. naczelnika Wydziału Społecznego, urzędnika Urzędu Stanu Cywilnego czy radnego Miejskiej Rady Narodowej w Opolu.

Zmarł 10 kwietnia 1979 roku w Opolu.

wirtualny album

Wyciąg z teczki osobowej Wojciecha Poliwody

[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1191/33395]

wirtualny album

Fotografia Wojciecha Poliwody

[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3121/627]

wirtualny album

Akt urodzenia Wojciecha Poliwody

[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1026/30]