MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

 

10. Plac Wolności - Plebiscyt

20 marca 1921 r. odbyło się głosowanie plebiscytowe. Frekwencja wyniosła aż 97,8 %. Za opcją niemiecką głosowało 59,6 % uprawnionych, natomiast stronę polska poparło 40,4 % wyborców.

Widoczne były dysproporcje między obwodami miejskimi i wiejskimi. Zdecydowana większość mieszkańców miast optowała za stroną niemiecką, zaś ludność zamieszkująca tereny wiejskie najczęściej głosowała za Polską.

W plebiscycie wzięło udział ponad 190 tys. osób urodzonych, ale nie zamieszkałych na Górnym Śląsku. O prawo do udziału w plebiscycie emigrantów mocno zabiegała strona polska. Międzysojusznicza Komisja zgodziła się na ten postulat, który w rezultacie obrócił się przeciwko Polsce, gdyż zaledwie 10 120 osób przybyłych na plebiscyt zagłosowało za opcją polską, gdy tymczasem za Niemcami opowiedziało się 182 288 osób.

Plebiscyt nie zakończył problemów związanych z przynależnością państwową mieszkańców regionu. W wyniku sporów o kształt granicy polsko-niemieckiej na terenie Górnego Śląska oraz niezadowolenia ludności z rezultatów plebiscytu, wybuchło III powstanie śląskie.

 

Więcej o plebiscycie na Górnym Śląsku w podcastach:

Prof. marek Masnyk – Dlaczego na Śląsku doszło do plebiscytu?

https://www.youtube.com/watch?v=xJYzyrQ3Cgs

Prof. Adriana Dawid – Jakie były różnice w polskiej i niemieckiej propagandzie plebiscytowej?

https://www.youtube.com/watch?v=0aWQjXWefok

Prof. Adriana Dawid – Co miało wpływ na wynik plebiscytu?

https://www.youtube.com/watch?v=Hm2__1tjYi0

Zobacz również film "Listy z plebiscytowego Opola" Część 5: "Regulamin plebiscytu" https://www.youtube.com/watch?v=EuRrMWluh6I

wirtualny album

Mieszkańcy Opola przed siedzibą gazety „Oppelner Zeitung” , w oczekiwaniu na wyniki Plebiscytu na Górnym Śląsku

[Bundesarchiv_Bild_146-1985-010-10,_Oppeln,_Erwartung_der_Wahlergebnisse.jpg]