MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

OBCHODY 10. ROCZNICY PLEBISCYTU

W marcu 1931 roku na ówczesnym „polskim Śląsku” obchodzono 10. rocznicę Plebiscytu, który zdecydował o przyznaniu Polsce znacznej części regionu. W polskiej prasie opisywano obchody rocznicy, występujące osobistości oraz szczególne wydarzenia. Opolska Tajna Policja (Gestapo) pilnie śledziła doniesienia na ten temat.

Wiele interesujących materiałów dotyczących przebiegu Plebiscytu zamieściła wówczas „Polonia”. W numerze 2318 z 20 marca 1931 r., którego okładka składa się niemal wyłącznie z wielkiego zdjęcia Wojciecha Korfantego, znalazła się specjalna wkładka zawierająca liczne fotografie z okresu Plebiscytu i III powstania śląskiego.

wirtualny album

Akademje ku uczczeniu rocznicy plebiscytu, „Polonia” nr 2315 z 17.03.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

Akademien zur Feier des 10. Jahrestages der Abstimmung, przekład z: „Polonia“ nr 2315 z 17.03.1931 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181

wirtualny album

Akademien zur Feier des 10. Jahrestages der Abstimmung (cd.), przekład z: „Polonia“ nr 2315 z 17.03.1931 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181

wirtualny album

Dlaczego władze szkolne na Górnym Śląsku nie urządzają obchodów rocznicy plebiscytu?, „Polonia” nr 2317 z 19.03.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

Warum veranstalten die Schulbehörden in Polnischoberschlesien keine Abstimmungsfeiern?, przekład z: „Polonia” nr 2317 z 19.03.1931 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181

wirtualny album

Warum veranstalten die Schulbehörden in Polnischoberschlesien keine Abstimmungsfeiern? (cd.), przekład z: „Polonia” nr 2317 z 19.03.1931 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/1/181

wirtualny album

Uroczyste posiedzenie Sejmu Śląskiego w rocznicę plebiscytu na G. Śląsku, „Polonia” nr 2319 z 21.03.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

X rocznica Plebiscytu, „Polonia” nr 2317 z 19.03.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

W uznaniu prawdziwej zasługi. Depesze gratulacyjne, nadesłane z okazji X rocznicy Plebiscytu pod adresem W. Korfantego, b. Komisarza Plebiscytowego, „Polonia” nr 2318 z 20.03.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

Ogłoszenie o uroczystej akademii dla uczczenia 10-lecia Plebiscytu i Powstania, „Polonia” nr 2317 z 19.03.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

Fotografie z „Polonii” nr 2318 z 20.03.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

Fotografie z „Polonii” nr 2318 z 20.03.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

Fotografie z „Polonii” nr 2318 z 20.03.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

Wszyscy za Polską! Fotografia z „Polonii” nr 2318 z 20.03.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

Wzruszające zdjęcie z okresu Plebiscytu, Fotografia z „Polonii” nr 2318 z 20.03.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

Ogłoszenie o rozpoczęciu druku powieści w odcinkach pt. „Niezwyciężeni” Wacława Oraczka, „Polonia” nr 2317 z 19.03.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa

wirtualny album

Jotes, Smutna wiosna, 1921-1931, wiersz, „Polonia” nr 2318 z 20.03.1931 r.

Śląska Biblioteka Cyfrowa