MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

 

16. Ul. Konsularna - Konsul Leon Malhomme

Leon Malhomme był konsulem, który znacząco wpisał się w historię Opola oraz mniejszości polskiej na Górnym Śląsku. Jego głównym zadaniem było promowanie działalności polskich organizacji mniejszościowych. Zaangażowanie tak ważnej osobistości w działalność polskich instytucji zachęcało ich członków do pracy oraz powodowało wzrost prestiżu tych organizacji.

Konsul Malhomme organizował liczne przyjęcia, spotkania w Konsulacie, a także utworzył przy tej placówce klub jazdy konnej, który odegrał ogromną rolę w propagowaniu polskości. Przejażdżki konne umożliwiały bowiem kontakt z ludnością Opola i okolic,
a jednocześnie powodowały niepokój wśród niemieckich nacjonalistów.

W 1932 roku konsula Malhomme’a został odwołany ze stanowiska. Pracował nadal
w polskiej dyplomacji aż do 23 września 1939 roku, gdy został aresztowany przez NKWD, wywieziony do ZSRR i w 1940 roku zamordowany.

wirtualny album

Leon Malhomme Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu

[Śląska Biblioteka Cyfrowa, Kronika działalności dyplomatycznej Leona Malhomme
z roku 1932, tom 7]

wirtualny album

Leon Malhomme w swoim gabinecie.

[Śląska Biblioteka Cyfrowa, Kronika działalności dyplomatycznej Leona Malhomme
z roku 1932, tom 8]

wirtualny album

Konsul Generalny Leon Malhomme na przejażdżce konnej.

[Śląska Biblioteka Cyfrowa, Kronika działalności dyplomatycznej Leona Malhomme
z roku 1930, tom 3]

wirtualny album

Leon Malhomme w styczniu 1932 roku

[Śląska Biblioteka Cyfrowa, Kronika działalności dyplomatycznej Leona Malhomme
z roku 1932, tom 8]