MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

 

15. Ul. Konsularna - Konsulat polski w Opolu  

Konsulat Generalny RP powstał w kwietniu 1920 roku jako przedstawicielstwo polskie przy Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku.

Pierwszym Konsulem Generalnym był Daniel Kęszycki. W 1922 roku, po zaprzestaniu działalności Komisji Międzysojuszniczej, placówkę wraz z częścią personelu przeniesiono do Bytomia. W 1931 roku Konsulat Generalny ponownie powrócił do Opola. Pierwszym Konsulem Generalnym w nowej placówce został Leon Malhomme, który pełnił tę funkcję do 1933 roku.

Konsulat Generalny w Opolu miał za zadanie ochronę praw i interesów obywateli polskich. Konsul wraz z pracownikami uczestniczył w niemal wszystkich działaniach polskich organizacji mniejszościowych. Organizowano uroczyste obchody świąt państwowych oraz bale, które cieszyły się ogromną popularnością. Podstawowym zaś obowiązkiem wszystkich pracowników Konsulatu była obsługa interesantów – przyjmowanie wniosków, pomoc w ich wypełnianiu, wydawanie decyzji, świadectw pochodzenia towarów oraz obsługa korespondencji – nadawanie telegramów, doręczanie poczty. Konsul generalny odbywał spotkania i przyjmował wizyty m.in. przedstawicieli Międzysojuszniczej Komisji, polskiego komisarza plebiscytowego Wojciecha Korfantego czy reprezentanta Watykanu, kardynała Achillesa Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI.

Poza Konsulem w placówce urzędowali także: wicekonsul, attaché konsularny, pracownicy Referatu Handlowego oraz Referatu Prawnego, pracownicy Biura Paszportowego oraz Biura Kart Cyrkulacyjnych (kart umożliwiających wielokrotne przekraczanie granicy).

Funkcję Konsula Generalnego w opolskiej placówce pełnili kolejno:

Daniel Kęszycki (1920-1922)

Leon Malhomme (1931-1933)

Bohdan Ostoja-Samborski (1933-1937)

Jan Małęczyński (1937-1939).

Konsulat Generalny zakończył działalność 1 września 1939 roku, kiedy to aresztowano
i wywieziono do Drezna wicekonsula oraz jego 5 współpracowników.

wirtualny album

Główna brama gmachu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu

[Archiwum Akt Nowych, sygnatura 2/482/238]

wirtualny album

Widok gmachu Konsulatu Generalnego RP w Opolu

[Archiwum Akt Nowych, sygnatura 2/482/238]

wirtualny album

Naczelniczka kancelarii głównej Maria Kurczówna oraz referentka prasowa Janina Moczarska

[Archiwum Akt Nowych, sygnatura 2/482/238]

wirtualny album

Fotografia przedstawiająca pracowników Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu. (1. Konsul Generalny Leon Malhomme, 2. Wicekonsul Aleksander Moc, 3. Kazimierz Figwer, 4. Sylwester Grześkowiak, 5. Zygmunt Wyszyński, 6. Andrzej Demarczyk, 7. Józef Poliwoda, 8. Tadeusz Chruściel, 9. Józef Freier, 10. Wojciech Poliwoda, 11. Stefania Krasowska, 12. Stanisław Skórski, 13. Maria Kurczówna, 13a. Józef Bobrek, 14. Jan Pollok, 15. Franciszek Polaczek, 16. Franciszek Olszowski, 17. Jan Orszulik, 18. Franciszek Głowacki)

[Archiwum Państwowe w Opolu, sygnatura 45/1/61]

wirtualny album

Lista personelu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu

[Archiwum Państwowe w Opolu, sygnatura 45/1/61]

wirtualny album

Przyrzeczenie służbowe pracownika Konsulatu

[Archiwum Akt Nowych, sygnatura 2/482/226]

wirtualny album

Lista pracowników Konsulatu Generalnego w Opolu, którzy 1 września 1939 roku zostali aresztowani i przetransportowani do Drezna.

[Archiwum Państwowe w Opolu, sygnatura 45/1191/2108]

wirtualny album

Struktura Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu z maja 1935 roku.

[Archiwum Akt Nowych, sygnatura 45/482/237]