MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

JAK POWSTAŃCY BROŃ ZDOBYWALI....

Przygotowując wystąpienie zbrojne w 1919 roku członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska musieli zmierzyć się z wielorakimi trudnościami. Jedną z nich było zapewnienie uzbrojenia przyszłym powstańcom. W celu jej zdobycia powstańcy posuwali się niejednokrotnie do podstępu. Bardzo sprytny, a jednocześnie zabawny przypadek pozyskania broni opisał w swoich wspomnieniach gliwiczanin – Karol Gorczek:

"U sołtysa w Smolnicy zdeponowało dowództwo dywizji Grenzschutzu kilka karabinów ręcznych oraz amunicję. O tem dowiedzieli się nasi członkowie i postanowili broń tą wykraść. W tym celu wybrali się przebrani w mundury Grenzschutzu Powiecki, Mastalerz, Dajka Jan i Marek Ludwig na rowerach do Smolnicy. Po przybyciu na miejsce zgłosili się urzędowo do sołtysa żądając zdeponowanej broni. Wystraszony mundurami sołtys chciał bez namysłu broń wydać. Oparł się temu ordynans gminny, który był bardzo dobrym Polakiem i broń tą chciał w razie potrzeby użyć dla naszych ludzi. Oburzył się na rzekomy Grenzschutz, nie wiedząc, że pod mundurem pruskiego lejtnanta kryje się nasz okręgowy Powiecki, a pozostała reszta w mundurach Grenzschutzu, to wszystko nasi ludzie. Robił więc ceregiele, i dopiero po usunięciu go z pokoju urzędowego, załatwiono formalności i broń odebrano. W  międzyczasie zabrała się przed domem sołtysa garstka naszych członków, która nie poznając Polaków przebranych, chciała przemocą broń odebrać. Ostatecznie udało się zmagazynować u Wieczorka 8 nowych karabinów i blisko 200 naboji, które już więcej w posiadanie Grenzschutzu przyjść nie miały. Sołtysowi, który aczkolwiek polskiego pochodzenia, odnosił się przychylnie do władzy niemieckiej, zostawiono pokwitowanie za które go następnie Grenzschutz dość niegrzecznie przyjął".

Jak wspomina dalej były powstaniec: "Wiadomość o takim sposobie zdobywania broni, rozpowszechniła się rychło w naszych szeregach i znalazła licznych naśladowców".

wirtualny album

„Powiat gliwicki w czasach plebiscytu i powstań narodowych 1919-1921”

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3212/131

wirtualny album

„Powiat gliwicki w czasach plebiscytu i powstań narodowych 1919-1921”

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3212/131