MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

BUDOWA POMNIKA na Górze ŚWIĘTEJ ANNY

Decyzję o budowie pomnika poświęconego powstańcom na Górze św. Anny ogłoszono 1 lipca 1945 r., podczas odbywającej się tam pierwszej po wojnie polskiej manifestacji. 29 sierpnia 1945 r. powołany został Komitet Budowy Pomnika Powstańca, w skład którego weszli m.in.: wojewoda śląski Aleksander Zawadzki, dowódca śląskiego okręgu wojskowego gen. Stanisław Popławski, katowicki ordynariusz ks. biskup Stanisław Adamski, administrator apostolski na Śląsk Opolski ks. biskup Bolesław Kominek. Na czele komitetu stanął Jerzy Ziętek, a inicjatywę budowy poparła Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach. Zorganizowano konkurs na projekt pomnika, który pozostał jednak nierozstrzygnięty. W styczniu 1946 r. ogłoszony został drugi konkurs, który zakończono 15 sierpnia 1946 r., przyznając pierwszą nagrodę Xaweremu Dunikowskiemu. Akt budowy Pomnika Czynu Powstańczego podpisano uroczyście 19 maja 1946 r. na Górze św. Anny, podczas uroczystych obchodów 25. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego.

Inicjatywa budowy pomnika upamiętniającego powstańców śląskich mocno poruszyła Ślązaków. Członkowie Związku Weteranów Powstań Śląskich zbierali datki, organizowali zbiórki uliczne i w zakładach pracy oraz czyny społeczne, które w efekcie przyniosły wielomilionowe sumy. Uroczyste odsłonięcie dzieła Xawerego Dunikowskiego odbyło się 19 czerwca 1955 r. podczas uroczystości z udziałem ponad 250 tys. osób.

wirtualny album

Pismo strzeleckiego starosty powiatowego z dnia 26 czerwca 1945 r. w sprawie planowanych uroczystości na Górze św. Anny

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/179/1

wirtualny album

Odezwa wicewojewody Jerzego Ziętka do młodzieży w sprawie budowy pomnika na Górze św. Anny, 1945 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/179/1

wirtualny album

Sprawozdanie ze zjazdu powstańców na Górze św. Anny, 1945 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/179/17

wirtualny album

Zarządzenie strzeleckiego starosty powiatowego w sprawie pomocy Związkowi Weteranów Powstań Śląskich, 1945 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/179/1

wirtualny album

Okólnik wojewody śląskiego w sprawie budowy pomnika na Górze św. Anny, 1946 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/186/77

wirtualny album

Pismo burmistrza Krapkowice w sprawie budowy pomnika powstańców, 1946 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/186/77

wirtualny album

Odezwa burmistrza do mieszkańców Krapkowice w sprawie budowy pomnika na Górze św. Anny, 1946 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/186/77

wirtualny album

Zarządzenie strzeleckiego starosty powiatowego w sprawie planowanych obchodów 25. rocznicy III powstania śląskiego, 1946 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/179/2

wirtualny album

Zarządzenie strzeleckiego starosty powiatowego w sprawie planowanych obchodów 25. rocznicy III powstania śląskiego, 1946 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/179/2

wirtualny album

Zarządzenie strzeleckiego starosty powiatowego w sprawie opieki nad grobami powstańców, 1946 r.

Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/179/2