MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

 

1. Archiwum - Mniejszość polska na Śląsku

Zanim doszło do powstań i plebiscytu, Śląsk był terenem działalności mniejszości polskiej, realizowanej na wielu płaszczyznach. Funkcjonowały polskie banki, z których pierwszy powstał już w 1897 r. W latach 20. I 30. XX w. intensywnie rozwijał się polski ruch śpiewaczy, który reprezentowały m.in. chóry "Echo", "Jutrzenka", czy "Cecylia". Działały polskie kluby sportowe, np. "Bolko" oraz biblioteki m.in. w Grudzicach. Wydawano wiele polskojęzycznych gazet, które kształtowały postawy i opinie  ludności - "Nowiny Codzienne", które redagował Jan Łangowski czy "Gazetę Opolską" wydawaną przez Bronisława Koraszewskiego. Pamiętano i o najmłodszych - dla nich redagowany był "Mały Polak w Niemczech" i "Młody Polak w Niemczech", oba mające piękną, kolorową oprawę. Również dla nich organizowane były przedstawienia teatru kukiełkowego w Domu Polskim, które wystawiał Alojzy Smolka.
O prawa mniejszości polskiej dbał Związek Polaków w Niemczech, zaś ataki polityczne odpierał polski Konsulat Generalny w Opolu, przeniesiony na kilka lat do Bytomia.

wirtualny album

Fotografia przedstawiająca uczestników zjazdu Związku Spółdzielni z dnia 19 listopada 1929 roku

[Śląska Biblioteka Cyfrowa, Kronika działalności dyplomatycznej Leona Malhomme
z lat 1929-1930, tom 2]

wirtualny album

Fotografia przedstawiająca VI Zjazd Związku Kół Śpiewaczych

[Śląska Biblioteka Cyfrowa, Kronika działalności dyplomatycznej Leona Malhomme
z lat 1929-1930, tom 2]

wirtualny album

Uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”.

[Śląska Biblioteka Cyfrowa, Kronika działalności dyplomatycznej Leona Malhomme
z lat 1930-1931, tom 4]

wirtualny album

Defilada harcerzy ze Śląska Opolskiego podczas II Zlotu Narodowego Harcerzy

[Śląska Biblioteka Cyfrowa, Kronika działalności dyplomatycznej Leona Malhomme
z 1932 roku, tom 7]

wirtualny album

Harcerze na Śląsku Opolskim w 1932 roku

[Śląska Biblioteka Cyfrowa, Kronika działalności dyplomatycznej Leona Malhomme
z 1932 roku, tom 7]

wirtualny album

Walne zebranie Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” w dniu 27 czerwca 1932 roku

[Śląska Biblioteka Cyfrowa, Kronika działalności dyplomatycznej Leona Malhomme
z 1932 roku, tom 7]

wirtualny album

Zarząd Polskiego Klubu Jazdy Konnej w Opolu (Wachmistrz Pollok, sekretarka Korolówna, wiceprezes Dr Kwoczek, komendantka Kurczówna, prezes Grześkowiak, skarbnik Kachel, goniec Frejer)

[Śląska Biblioteka Cyfrowa, Kronika działalności dyplomatycznej Leona Malhomme
z 1932 roku, tom 8]

wirtualny album

Pocztówka przedstawiająca gospodę Domu Polskiego w Opolu

[Śląska Biblioteka Cyfrowa, Kronika działalności dyplomatycznej Leona Malhomme
z 1932 roku, tom 8]

wirtualny album

Fragment statutu Polskiego Klubu Jazdy Konnej w Opolu

[Śląska Biblioteka Cyfrowa, Kronika działalności dyplomatycznej Leona Malhomme
z 1932 roku, tom 9]

wirtualny album

Fragment statutu Polskiego Klubu Jazdy Konnej w Opolu

[Śląska Biblioteka Cyfrowa, Kronika działalności dyplomatycznej Leona Malhomme
z 1932 roku, tom 9]

wirtualny album

Fragment statutu Polskiego Klubu Jazdy Konnej w Opolu

[Śląska Biblioteka Cyfrowa, Kronika działalności dyplomatycznej Leona Malhomme
z 1932 roku, tom 9]