MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko

10 ROCZNICA III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO!!

wirtualny album

Przedstawiciele wojska oczekują na peronie dworca kolejowego na przyjazd Prezydenta RP. na pierwszym planie widoczni generałowie: dowódca 23 DP Józef Zając (z lewej) i minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski (z prawej), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawiciele wojska oczekujący na peronie dworca kolejowego na przyjazd Prezydenta RP. na pierwszym planie widoczni generałowie: inspektor armii Leon Berbecki (z lewej), dowódca 23 Dywizji Piechoty Józef Zając (w środku) i minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski (z prawej), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawiciele wojska oczekujący na peronie dworca kolejowego na przyjazd Prezydenta RP. W pierwszym rzędzie od lewej widoczni generałowie: dowódca 23 DP Józef Zając, inspektor armii Leon Berbecki i minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Prezydent RP Ignacy Mościcki opuszcza pociąg specjalny, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Prezydent RP Ignacy Mościcki na peronie po opuszczeniu pociągu specjalnego. Widoczny m. in. premier Walery Sławek (na prawo za prezydentem), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Prezydent RP Ignacy Mościcki na peronie po opuszczeniu pociągu specjalnego, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego (w środku) przez przedstawicieli wojska. Widoczni m.in.: wojewoda śląski Michał Grażyński (na lewo za  prezydentem), gen. Felicjan Sławoj Składkowski (2. z prawej) i prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Roman Górecki (1. z prawej, w stroju cywilnym), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Złożenie raportu przez dowódcę kompanii honorowej. Widoczni m. in.: prezydent RP Ignacy Mościcki, premier Walery Sławek (na prawo od prezydenta), gen. Józef Zając (1. z lewej), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski (na prawo od premiera), adiutanci prezydenta RP: por. Władysław Krotkiewski (na prawo za W. Sławkiem) i kpt. Zygmunt Gużewski (na lewo za prezydentem), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Prezydent RP Ignacy Mościcki przed frontem kompanii. Widoczny także m. in. szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk Jan Głogowski (na prawo za  prezydentem), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Prezydent RP Ignacy Mościcki przed frontem kompanii. Widoczni m.in.: premier Walery Sławek (na lewo za prezydentem), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk Jan Głogowski (na prawo za prezydentem), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Prezydent RP Ignacy Mościcki (na czele z lewej) opuszcza peron wraz z przedstawicielami władz i wojska. Widoczni m. in.: wojewoda śląski Michał Grażyński (na prawo od prezydenta), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk Jan Głogowski (na prawo za M. Grażyńskim), premier Walery Sławek (pomiędzy prezydentem a wojewodą), inspektor armii, gen. Leon Berbecki (na lewo za prezydentem), adiutant prezydenta RP, por. Władysław Krotkiewski (na prawo za płk. Głogowskim), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Prezydent RP Ignacy Mościcki (na czele) opuszcza peron w towarzystwie wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego (na prawo za prezydentem) i przedstawicieli wojska. Widoczni m. in.: szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk Jan Głogowski (1. z lewej), inspektor armii, gen. Leon Berbecki (2. z lewej), adiutant prezydenta RP, kpt. Zygmunt Gużewski (3. z prawej), adiutant prezydenta RP, por. Władysław Krotkiewski (2. z prawej), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawiciele duchowieństwa przed gmachem Teatru Polskiego. Widoczny m.in. biskup częstochowski Teodor Kubina (na pierwszym planie w środku, bokiem, w ciemnym płaszczu i kapeluszu), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawiciele duchowieństwa przed gmachem Teatru Polskiego. Widoczny m.in. biskup częstochowski Teodor Kubina (na pierwszym planie z prawej, w okularach), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Poczty sztandarowe przed gmachem Teatru Polskiego, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Samochód prezydenta RP Ignacego Mościckiego, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Prezydent RP Ignacy Mościcki opuszcza budynek Teatru Polskiego w towarzystwie m.in.: wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego (na prawo od prezydenta), szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk. Jana Głogowskiego (na prawo za prezydentem), szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisława Hełczyńskiego (na lewo za prezydentem) i swojego syna Michała (na lewo za płk. Głogowskim), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawiciele władz opuszczają Teatr Polski. Widoczni m.in.: premier Walery Sławek (na czele), minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor (w 2. rzędzie z  prawej), inspektor armii, gen. Leon Berbecki (w 2. rzędzie z lewej), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Prezydent RP Ignacy Mościcki (w środku) wita się z przedstawicielami duchowieństwa po wyjściu z gmachu Teatru Polskiego. Widoczni m.in.: biskup częstochowski Teodor Kubina (na lewo od prezydenta) i wojewoda śląski Michał Grażyński (na prawo od prezydenta), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Prezydent RP Ignacy Mościcki (na pierwszym planie z prawej) wita się z przedstawicielami duchowieństwa po wyjściu z gmachu Teatru Polskiego. Widoczni m.in.: biskup częstochowski Teodor Kubina (na lewo od prezydenta) i szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk Jan Głogowski (1. z prawej), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Prezydent RP Ignacy Mościcki (na pierwszym planie z prawej) wita się z przedstawicielami duchowieństwa po wyjściu z gmachu Teatru Polskiego. Widoczny m.in. wojewoda śląski Michał Grażyński (1. z prawej), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawiciele władz przed dworcem. Widoczni m.in.: minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor (na pierwszym planie z lewej), marszałek sejmu Kazimierz  Świtalski (na prawo od ministra Prystora), marszałek senatu Władysław Raczkiewicz (na prawo od K. Świtalskiego), minister spraw wewnętrznych, gen. Felicjan Sławoj Składkowski (za K. Świtalskim), dowódca 23 DP, gen. Józef Zając (na pierwszym planie 3. z prawej), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawiciele władz, wojska i duchowieństwa przed Teatrem Polskim. na pierwszym planie widoczni m.in.: biskup częstochowski Teodor Kubina (z lewej, w kapeluszu i okularach), pracownik Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego Tadeusz Saloni (w środku) i inspektor armii, gen. Leon Berbecki (z prawej), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawiciele władz, wojska i duchowieństwa przed Teatrem Polskim. W pierwszym rzędzie widoczni m.in.: premier Walery Sławek (w środku, w cylindrze), biskup częstochowski Teodor Kubina (na lewo od premiera), dowódca Okręgu Korpusu V Kraków, gen. Aleksander Narbut-Łuczyński (na prawo od premiera), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Prezydent RP Ignacy Mościcki (na czele z lewej) przed dworcem. Towarzyszą mu m.in.: wojewoda śląski Michał Grażyński (na czele z prawej), premier Walery  Sławek (za prezydentem), adiutant prezydenta RP, kpt. Zygmunt Gużewski (na prawo za W. Sławkiem). z lewej widoczne poczty sztandarowe, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Prezydent RP Ignacy Mościcki (na czele z lewej) przed dworcem. Towarzyszą mu m.in.: wojewoda śląski Michał Grażyński (na prawo od prezydenta), premier Walery Sławek (na prawo za prezydentem), adiutant prezydenta RP, kpt. Zygmunt Gużewski (na prawo od W. Sławka). Widoczne także poczty sztandarowe, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Gmach Teatru Polskiego - widok zewnętrzny. Widoczne okolicznościowe dekoracje. Przed budynkiem tłumy uczestników uroczystości, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawiciele władz w oczekiwaniu na prezydenta. W pierwszym rzędzie widoczni m.in.: wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski (2. z lewej), prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Roman Górecki (3. z lewej), wojewoda poznański Roger Raczyński (1. z prawej), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przyjazd prezydenta. Z samochodu wysiadają prezydent RP Ignacy Mościcki i wojewoda śląski Michał Grażyński. Widoczne szyldy: „Bata", „Apteka miejska", „Dom towarowy Karol Schwerin Kaufhaus", 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego przed Teatrem Polskim. Widoczni także m.in.: wojewoda Michał Grażyński (za prezydentem) i płk Jan Głogowski (za  wojewodą Grażyńskim). na pierwszym planie pośrodku mężczyzna ze statywem fotograficznym. W tle widoczne szyldy m.in.: „Bata", „Apteka miejska", „Dom towarowy Karol Schwerin Kaufhaus", 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego przed Teatrem Polskim. na pierwszym planie pośrodku mężczyzna ze statywem fotograficznym. W tle widoczne szyldy m.in.: „Bata", „Apteka miejska", „Dom towarowy Karol Schwerin Kaufhaus", „Textyl", 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego przed Teatrem Polskim. Widoczne szyldy m.in.: „Dom towarowy Karol Schwerin Kaufhaus", „Textyl", 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego przed Teatrem Polskim. Widoczne szyldy m.in.: „Bata", „Apteka miejska", „Dom towarowy Karol Schwerin Kaufhaus", „Textyl", 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego (na pierwszym planie z lewej) przed Teatrem Polskim. Widoczni także m.in.: członek Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska Kajetan Dzierżykraj-Morawski (najwyższy, w cylindrze, w okularach), wojewoda poznański Roger Raczyński (na lewo za Dzierżykraj-Morawskim), prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Roman Górecki (stoi przed Dzierżykraj-Morawskim), płk Jan Głogowski (na prawo za prezydentem Mościckim), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego (na pierwszym planie) przed Teatrem Polskim. Za prezydentem widoczni m.in.: premier Walery Sławek (z lewej), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk Jan Głogowski (na lewo od prezydenta), adiutant prezydenta RP, kpt. Zygmunt Gużewski (na prawo od prezydenta), prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Roman Górecki (na prawo od Gużewskiego). W dalszym rzędzie widoczny m.in.: marszałek sejmu Kazimierz Świtalski (między Sławkiem a Głogowskim), Michał Mościcki (na prawo za Świtalskim), członek Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska Kajetan Dzierżykraj-Morawski (za gen. Góreckim, w cylindrze), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Powitanie prezydenta RP Ignacego Mościckiego (na pierwszym planie) przed Teatrem Polskim. Widoczni m.in.: wojewoda śląski Michał Grażyński (obok prezydenta, z lewej), minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor (1. z lewej w 1. rzędzie), dowódca Okręgu Korpusu V Kraków, gen. Aleksander Narbut-Łuczyński (z lewej w kolejnym rzędzie), biskup częstochowski Teodor Kubina (w dalszym rzędzie, między prezydentem a woj. Grażyńskim), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk Jan Głogowski (za prezydentem z lewej), adiutant prezydenta RP, kpt. Zygmunt Gużewski (za prezydentem z prawej), adiutant prezydenta RP, por. Władysław Krotkiewski (za wojewodą Grażyńskim), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Prezydent RP Ignacy Mościcki wypuszcza gołębia pocztowego na rynku. Widoczni także m.in.: wojewoda śląski Michał Grażyński, adiutant prezydenta RP, kpt. Zygmunt Gużewski (za prezydentem z lewej), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk Jan Głogowski (na lewo od kpt. Gużewskiego), biskup częstochowski Teodor Kubina (w dalszym rzędzie, między kpt. Gużewskim a płk. Głogowskim), minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor (1. z lewej w 1. rzędzie), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Prezydent RP Ignacy Mościcki wypuszcza gołębia pocztowego na rynku. Widoczni m.in.: adiutant prezydenta RP, kpt. Zygmunt Gużewski (1. na lewo od prezydenta), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk Jan Głogowski (2. na lewo od prezydenta), por. Władysław Krotkiewski (3. na lewo od prezydenta), biskup częstochowski Teodor Kubina (w dalszym rzędzie między kpt. Gużewskim a płk. Głogowskim) minister przemysłu i handlu Aleksander  Prystor (z lewej w 1. rzędzie), premier Walery Sławek (obok ministra Prystora), członek Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska Kajetan Dzierżykraj-Morawski (w głębi, najwyższy, w okularach, w cylindrze), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawiciele władz podczas akademii. W górne prawej loży widoczni w pierwszym rzędzie od lewej: inspektor armii, gen. Leon Berbecki, premier Walery Sławek, minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor; w drugim rzędzie od lewej: minister spraw wewnętrznych, gen. Felicjan Sławoj Składkowski, NN, pracownik Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego Tadeusz Saloni. W loży dolnej widoczni m. in.: dowódca 23 Dywizji Piechoty, gen. Józef Zając (w 1. rzędzie z lewej), dowódca Okręgu Korpusu V Kraków, gen. Aleksander Narbut-Łuczyński (w 1. rzędzie w środku), płk Witold Wartha (siedzi na prawo od gen. Łuczyńskiego), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawiciele władz podczas akademii. W loży prezydenckiej oprócz prezydenta RP Ignacego Mościckiego widoczni m. in.: szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisław  Hełczyński (na lewo za prezydentem), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk Jan Głogowski (na prawo za prezydentem), adiutant prezydenta RP, por. Władysław Krotkiewski (stoi na prawo za prezydentem). W loży obok marszałek sejmu Kazimierz Świtalski. W loży dolnej przedstawiciele duchowieństwa, m. in. biskup częstochowski Teodor Kubina (3. z lewej), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Ludność przed gmachem Teatru Polskiego, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Ludność przed gmachem Teatru Polskiego, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Iluminacja gmachu Teatru Polskiego - widok ogólny, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Prezydent RP Ignacy Mościcki przyjmuje raport prezydenta Katowic Adama Kocura. Obok prezydenta widoczni: wojewoda śląski Michał Grażyński i szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk Jan Głogowski, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Fragment apelu poległych. Stoją w głębi na najwyższym stopniu od prawej: marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, marszałek sejmu Kazimierz Świtalski, prezydent RP Ignacy  Mościcki, premier Walery Sławek, minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor. Na schodach widoczni także m.in.: radca Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Michał  Mościcki (w głębi 1. z lewej), adiutant Prezydenta RP, kpt. Zygmunt Gużewski (stoi w głębi, profilem, salutuje, przed Michałem Mościckim), adiutant Prezydenta RP, por. Władysław Krotkiewski (stoi obok kpt. Gużewskiego, salutuje, w mundurze). Na pierwszym planie od prawej stoją: szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisław Hełczyński i wojewoda śląski Michał Grażyński oraz inspektor armii, gen. Leon Berbecki (na lewo za wojewodą Grażyńskim, salutuje), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk Jan Głogowski (na lewo za B. Hełczyńskim, salutuje), pracownik Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego Tadeusz  Saloni (na pierwszym planie 1. z lewej, profil). W tle godło państwowe, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Grupa powstańców śląskich podczas apelu poległych. Widoczny m.in. prezydent Katowic Adam Kocur (6. z prawej w 1. rzędzie), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawiciele władz podczas defilady. Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki (w środku), wojewoda śląski Michał Grażyński (3. z prawej), minister spraw wewnętrznych, gen. Felicjan Sławoj Składkowski (4. z prawej), inspektor armii, gen. Leon Berbecki (5. z prawej), adiutant prezydenta RP, por. Władysław Krotkiewski (6. z prawej, odwrócony bokiem), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk Jan Głogowski (8. z prawej), premier Walery Sławek (10. z prawej), dowódca III powstania śląskiego ppłk Maciej Mielżyński (12. z prawej), marszałek senatu Władysław Raczkiewicz (13. z prawej), minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor (14. z prawej), marszałek sejmu Kazimierz Świtalski (15. z prawej), pracownik Urzędu Województwa Śląskiego Tadeusz Saloni (na pierwszym planie z lewej przed podestem, patrzy na zegarek), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawiciele władz podczas defilady. Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki (siedzi w środku pod baldachimem), inspektor armii, gen. Leon Berbecki (siedzi na  prawo od prezydenta), minister spraw wewnętrznych, gen. Felicjan Sławoj Składkowski (siedzi na prawo od gen. Berbeckiego), premier Walery Sławek (siedzi na lewo od prezydenta), dowódca III powstania śląskiego, ppłk Maciej Mielżyński (siedzi na lewo od premiera), minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor, marszałek sejmu Kazimierz Świtalski (siedzą dalej z lewej), pracownik Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego Tadeusz Saloni (stoi po lewej stronie schodów 2. z prawej), adiutant prezydenta RP, kpt. Zygmunt Gużewski (stoi na lewo od prezydenta), adiutant prezydenta RP, por. Władysław Krotkiewski (stoi na prawo od prezydenta), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk Jan Głogowski (stoi obok por. Krotkiewskiego, z prawej). U góry z lewej widoczny szyld „Restauracja Ullrich", 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawiciele władz podczas defilady. W środku pod baldachimem siedzi prezydent RP Ignacy Mościcki. Obok niego stoją adiutanci por. Władysław Krotkiewski (z prawej) i kpt. Zygmunt Gużewski (z lewej). Z lewej siedzą: minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor (1. z lewej), marszałek senatu Władysław Raczkiewicz (2. z lewej), dowódca III powstania śląskiego, ppłk Maciej Mielżyński (3. z lewej), premier Walery Sławek (4. z lewej), 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Fragment defilady na ulicy 3 Maja. na trybunie widoczni od lewej: marszałek sejmu Kazimierz Świtalski, minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor, marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, premier Walery Sławek, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk Jan Głogowski, Prezydent RP Ignacy Mościcki, inspektor armii, gen. Leon Berbecki. Widoczne szyldy: „Guttfeld", „Restauracja Ullrich", „G. Ullrich", „J. Zimber konfekcja damska i męska", 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Fragment defilady na ulicy 3 Maja - defilują oddziały piechoty uzbrojone w karabiny Berthier wz. 1916 z bagnetami. na trybunie w 1. rzędzie widoczni od lewej: marszałek sejmu Kazimierz Świtalski, minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor, marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, premier Walery Sławek, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski, Prezydent RP Ignacy Mościcki, inspektor armii gen. Leon Berbecki. W 2. rzędzie między marszałkiem Raczkiewiczem a  premierem Sławkiem dowódca III powstania śląskiego ppłk Maciej Mielżyński. Widoczne szyldy: „G. Ullrich", „Restauracja Ullrich", 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Fragment defilady na ulicy 3 Maja. na trybunie w 1. rzędzie od lewej widoczni m.in.: marszałek sejmu Kazimierz Świtalski, minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor, marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, premier Walery Sławek, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk Jan Głogowski, Prezydent RP Ignacy Mościcki, inspektor armii, gen. Leon Berbecki. Widoczni także m.in.: dowódca III powstania śląskiego, ppłk Maciej Mielżyński (w dalszym rzędzie między marszałkiem Raczkiewiczem a premierem Sławkiem), adiutant prezydenta RP, por. Władysław Krotkiewski (w środku na trybunie po prawej stronie), przed trybuną widoczny pracownik Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego Tadeusz Saloni. Widoczne szyldy: „Alfred Nebel", „J. Zimber konfekcja damsko-męska", „G. Ullrich", "Restauracja Ullrich", 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Fragment defilady na ulicy 3 Maja - defiluje oddział artylerii ze 100 mm haubicą wz. 1914/19. na trybunie w 1. rzędzie od lewej widoczni m.in.: marszałek sejmu Kazimierz Świtalski, minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor, marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, premier Walery Sławek, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, płk Jan Głogowski, prezydent RP Ignacy Mościcki, inspektor armii, gen. Leon Berbecki. Widoczni także m.in.: dowódca III powstania śląskiego, ppłk Maciej Mielżyński (w dalszym rzędzie między marszałkiem Raczkiewiczem a premierem Sławkiem), adiutant prezydenta RP, kpt. Zygmunt Gużewski (za prezydentem), adiutant prezydenta RP, por. Władysław Krotkiewski (w środku na trybunie po prawej stronie), przed trybuną widoczny pracownik Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego Tadeusz Saloni. Widoczne szyldy: „G. Ullrich", „Restauracja Ullrich", „Guttfeld", 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Górnicy podczas defilady. Widoczne szyldy m.in.: „Farbiarnia i chem. Pralnia Curt Muller", „Bielski skład sukna i wszelkie dodatki krawieckie", „Georg Hirsch", 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Fragment defilady. na pierwszym planie maszeruje orkiestra, w głębi - górnicy. Widoczne szyldy m.in.: „Farbiarnia i chem. Pralnia Curt Muller", „Bielski skład sukna i  wszelkie dodatki krawieckie", 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Fragment defilady. Widoczne szyldy m.in.: „L. Altmann", „Europa", „Cukiernia i kawiarnia b-cia Wietrzni", 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Dowódca III powstania śląskiego, ppłk Maciej Mielżyński (w środku) przed gmachem Teatru Polskiego, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawicielki organizacji kobiecych ze sztandarami podczas defilady, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawicielki organizacji kobiecych ze sztandarem podczas defilady, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawicielki organizacji kobiecych ze sztandarem podczas defilady, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawicielki organizacji kobiecych ze sztandarami podczas defilady, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Przedstawicielki organizacji kobiecych ze sztandarami podczas defilady. Widoczny m.in.: szyld „Cukiernia i Kawiarnia b-cia Wietrzni", 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Ludność na chodniku na trasie defilady. na ulicy policjanci zabezpieczający uroczystość. Widoczne szyldy m.in.: „L. Altmann", „Europa", „Cukiernia i kawiarnia b-cia Wietrzni", „T. Altmann", 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Grupa kobiet na trasie defilady. Widoczna przedstawicielka Koła Lędziny Towarzystwa Polek z transparentem, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Ludność na trasie defilady, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Dzieci w strojach ludowych na trasie defilady, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Warta honorowa przed Grobem Nieznanego Powstańca Śląskiego na placu Wolności, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Wieńce na Grobie Nieznanego Powstańca Śląskiego na placu Wolności, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Warta honorowa przed Grobem Nieznanego Powstańca Śląskiego na placu Wolności. Widoczne wieńce złożone na grobie, przed grobem stoi grupa ludzi, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Warta honorowa przed Grobem Nieznanego Powstańca Śląskiego. na placu i przed grobem widoczni ludzie, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link
wirtualny album

Uczestnicy sztafety przybyłej na uroczystości, 1931 r.

NAC, sygn. 3/1/0/6/3395

Zobacz link